about heading beans banner
coffee bean banner focus
ANAMARIA #POKREĆEDAN

UVJETI KUPOVINE

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆE INFORMACIJE

Naziv: ANAMARIA-COMPANY, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Skraćen naziv: Anamaria Company d.o.o.

Sjedište: Sesvete - Zagreb, Prelčeva 46

Adresa ureda: Sesvete - Zagreb, Prelčeva 46

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN: HR0623600001101242135, SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebačka banka d.d., Zagreb

OIB: 72416125182

MB: 01454030

Članovi društva: Ruža Vučkovac

Osobe ovlaštene za zastupanje: Ruža Vučkovac

Broj telefona: +385 1 2040 200

Adresa elektroničke pošte: info@anamarija.hr

OPĆE ODREDBE:

Opći uvjeti poslovanja odnose se i uređuju način korištenja usluge online prodaje. Usluge prodaje dostupne su na internetskim stranicama www.anamaria.hr.


Web stranice i usluge online prodaje, mogu se koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada na način utvrđen ovim Općim uvjetima poslovanja. Korištenjem Anamaria online prodaje obvezujete se poštivati ove Opće uvjete poslovanja.


U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni Anamaria Company d.o.o. i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Kupac je upoznat s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. Kupac prihvaća da u takvim okolnostima Anamaria Company d.o.o. može odstupiti od ovih Općih uvjeta te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući ali ne ograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući naručivanju robe, isporuci naručene robe i pristupu online naručivanju.


Opći uvjeti poslovanja podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, naime Anamaria Company d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.anamaria.hr.


Slijedom čega predlažemo da prije početka online kupovine korisnik pročita važeće Opće uvjete poslovanja.


Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja.


Ukoliko korisnik ne razumije pojedine odredbe Općih uvjeta poslovanja, molimo da kontaktirate Anamaria Company d.o.o. putem elektroničke pošte info@anamarija.hr kako bi vam se iste objasnile.


Anamaria Company d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.


Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Anamaria Company d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa.


Anamaria Company d.o.o. nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.


Opći uvjeti poslovanja zajedno s podacima objavljenim na web stranici predstavljaju i predugovornu obavijest u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.


Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka. Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Informacijom o zaštiti podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.anamaria.hr.


Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.anamaria.hr kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Anamaria Company d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je preporučujemo da svakako proučite Informaciju o zaštiti podataka.


Sadržaj web stranice www.anamaria.hr je dostupan na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.


Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača

UVJETI KUPNJE

Ovim Općim uvjetima utvrđuje se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na internetskim stranicama Anamaria Company d.o.o.


Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa Anamaria Company d.o.o., Prelčeva 46, Sesvete, (dalje u tekstu: Anamaria Company d.o.o.) u svojstvu prodavatelja.


Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na:

• cijenu i način plaćanja,

• glavna obilježja proizvoda,

• postupak sklapanja ugovora,

• opis načina isporuke i troškove dostave,

• opće informacije,

• odricanje od odgovornosti te

• trenutak sklapanja ugovora.


Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač. Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.anamaria.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.anamaria.hr.


Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.anamaria.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije.


Sklapanje ugovora putem web stranice www.anamaria.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.


Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.


Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.


Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati ponudu kupca, te sve navedeno na stranicama www.anamaria.hr predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem.


Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama Anamaria Company d.o.o., www.anamaria.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.


Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Anamaria Company d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju paketa.


U slučaju da Anamaria Company d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik Anamaria Company d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.


Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa.


Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu.


1. Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavi kupovati“ ili izvršiti pregled košarice klikom na „Pregled košarice“ ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Dovrši kupovinu“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Dovrši kupovinu“ preusmjeriti će se na stranicu gdje odabire način plaćanja, način dostave, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima, te označava odgovarajuću kućicu ukoliko želi R1 račun. Klikom na „Promijeni sadržaj košarice“ kupac može izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Plati“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu “Plati” izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.


2. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan.


3. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Anamarija Company d.o.o. istom na adresu e-pošte info@anamarija.hr.


4. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@anamarija.hr ili na broj telefona +385 1 2040 200 svaki radni dan u vremenu od 8 - 16 sati.


5. U slučaju da Anamaria Company d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Anamaria Company d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.


6. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati Anamaria Company d.o.o. na adresu e-pošte info@anamarija.hr ili na broj telefona telefona +385 1 2040 200 radnim danom u vremenu od 8 - 16 sati.

CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA

Kupci s teritorija Republike Hrvatske imaju mogućnosti plaćanja:


• Plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke) - omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, odnosno iznos nije moguće platiti kreditnom karticom.


• Uplatom na račun - na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI i sl. Nakon zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni artikli na adresu koju je naznačio u narudžbi.

PODACI O DOSTAVI

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem.


Ako kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.


Prodavatelj isporuku vrši unutar Republike Hrvatske.


Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 8 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi.


Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.


Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane prodavatelja.


Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u hrvatskim kunama. Uz cijenu u hrvatskim kunama.

OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA I TROŠKOVI DOSTAVE

Narudžbu Anamaria Company d.o.o. dostavlja u rokovima navedenima pod „Cijena proizvoda, način plaćanja i otprema proizvoda“. Dostava proizvoda vrši se putem dpd-a.


Anamaria Company d.o.o. prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.

TROŠKOVI DOSTAVE

Troškove dostave u cijelosti plaća kupac, osim ako je drugačije navedeno na web stranici www.anamaria.hr. Anamaria Company d.o.o. dostavu vrši samo unutar Republike Hrvatske.


Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave.


Ukoliko Anamaria Company d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan.


Ukoliko Anamaria Company d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.


Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Anamaria Company d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.anamaria.hr


Anamaria Company d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

PRIGOVORI, REKLAMACIJE, POVRATI

Ukoliko ste nezadovoljni s isporučenim proizvodom ili uslugom sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, možete podnijeti pisani prigovor putem pošte na adresu Anamaria Company d.o.o., Prelčeva 46, 10360 Sesvete, elektroničke pošte na adresu e-pošte info@anamarija.hr ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi Anamaria Company d.o.o., Prelčeva 46, 10360 Sesvete.


Kako bi potrošaču Anamaria Company d.o.o. odgovorio na pisani prigovor, mole se potrošači da navedu: ime i prezime, broj telefona, telefaksa, broj narudžbe, broj računa te adresu na koju će im biti dostavljen odgovor.


Odgovor na prigovor potrošača Anamaria Company d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.


Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

UVJETI POVRATA-UMANJENJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U slučaju povrata robe koja je korištena, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine, teretimo Vas za iznos od 20% do 50% vrijednosti vraćene robe za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 100 kn. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena, Anamaria Company d.o.o. ima pravo odbiti povrat u potpunosti. Anamaria Company d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda Anamaria Company d.o.o. snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

MATERIJALNI NEDOSTACI ZA KOJE PRODAVATELJ ODGOVARA

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.


Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. podrazumjeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.


Prodavatelj ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

KAD POSTOJE MATERIJALNI NEDOSTACI:

ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

NEDOSTACI ZA KOJE PRODAVATELJ NE ODGOVARA

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.


Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.


Ove odredbe se ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).


Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

PREGLED STVARI I VIDLJIVI NEDOSTACI

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.


Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.


Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata


Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.


Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.


Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.


Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.


Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.


Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.


Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Anamaria Company d.o.o. Prelčeva 46, 10360 Sesvete ili elektroničkom poštom na info@anamarija.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.


Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može elektronički ispuniti tako da klikne na online obrazac za jednostrani raskid ugovora


Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.


Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.


Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.


Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.


Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.


Sve izravne troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.


U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.


Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini. ( Kliknite ovdje za online obrazac raskida ugovora)

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Anamaria Company d.o.o..


Anamaria Company d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.


Anamaria Company d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Anamaria Company d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka.


Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

KORISNIČKI RAČUN

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost.


Anamaria Company d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.anamaria.hr. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.anamaria.hr web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.


Anamaria Company d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.anamaria.hr korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Anamaria Company d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.anamaria.hr bilo kome, na osnovu vlastitih procjena.


Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.anamaria.hr koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.anamaria.hr zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.


Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.


Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.anamaria.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora Anamaria Company d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.


Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

INTERNETSKO RJEŠEVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem  linka.

NIŠTETNE ODREDBE

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Općih uvjeta poslovanja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

ODRICANJE OD PRAVA

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 2021. godine i vrijede do opoziva od strane Anamarie Company d.o.o..