Biljka kava

Kava je biljka iz porodice Rubiaceae. Poznato je oko 60 vrsta biljaka iz roda Coffea. Od brojnih vrsta kave samo ih je nekoliko kultivirano:

  • Coffea Arabica (Arabica) sa oko 70 % svjetske proizvodnje
  • Coffea Canphora (Robusta) koja zauzima oko 30 % proizvodnje
  • Coffea Liberica
  • Coffea Dewevrei ili Excelsa na koje zajedno otpada manje od 1 % svjetske proizvodnje kave

Kava je grm ili sivo - zeleno drvo koje može narasti i do 9 metara visine. Plod mu je crvena okrugla bobica koja je slična trešnji.

 

 

Kava je sjeme ploda stabla koja uspijeva u tropskoj i suptropskoj klimi na nadmorskoj visini između 600 i 2000 metara. Temperatura koja pogoduje rastu biljke je između 15°C do 25°C, a zahtjeva i dovoljnu količinu padalina.

Visina biljke se, zbog lakše berbe, skraćuje na visinu od 2,5 - 3 metra. U periodu rodnosti biljka ima grozdove biljnih cvjetova po obliku i mirisu sličnih jasminu.

 

 

Ovi cvjetovi traju svega 24 - 36 sati, kada se razvijaju mali zeleni plodovi koji sazrijevaju u žute, pa crvene i na kraju gotovo crne plodove. Proces sazrijevanja odvija se u periodu od 6 - 9 mjeseci. Plodovi sazrijevaju u različitom vremenu tako da se bobice beru ručno.

 

 

Osim vrsta kave, mnogi drugi razlozi utječu na kvalitetu zrna. Tako veliku ulogu ima lokacija plantaže, sastav tla, nadmorska visina, klimatski uvjeti, pothranjivanje tla, način uzgoja, berba i način obrade zrna kao i mnogi drugi koraci koji imaju veliki utjecaj na krajnji proizvod.

Stablo kave prve plodove daje nakon 4 - 5 godina starosti, dok najveći urod doseže nakon 10 - 14 godina starosti. Životni vijek biljke kave je do 50 godina.

-