PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA “Adventsko darivanje“

Iiii krećemoo!  s prvim krugom darivanja, te smo za vas pripremili tri poklon paketa Anamaria proizvoda u kojem će biti za svakog ponešto.

Zaigraj nagradni natječaj i doživi blagdansku čaroliju s Anamaria proizvodima.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira Anamarija Company d.o.o., 10360 Sesvete - Zagreb,

Prelčeva 46.

KAKO SUDJELOVATI

Kako biste sudjelovali u nagradnom natječaju “Adventsko darivanje“sve što trebate napraviti je:

[ FACEBOOK]

  1. Lajkati i zapratiti Anamarija stranicu

  2. Podijeliti ovaj post javno

  3. U  komentar označi najmanje dvije osobe

[ INSTAGRAM]

1. #lajkaj post
2.#follow  @anamariakava 
3.U komentar #oznaci najmanje dvije osobe

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj traje od  05. prosinca – 23. prosinca 2022.

NAGRADE I ODABIR DOBITNIKA

Nagrade dobivaju 6 sudionika (3 sudionika na facebook stranici i 3 sudionika na Instagram stranici) odabrana slučajnim odabirom putem trećeg sustava za nasumični odabir.  Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na kojeg korisnik nema nikakav utjecaj.

NAGRADA: 3 x poklon paket Anamaria proizvoda (Facebook)

                    3 x poklon paket Anamaria proizvoda (Instagram)

 

Napomena: Natječaj počinje po objavi na Facebook stranici Anamarija kave, te završava posljednjeg dana natječaja. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

SUDIONICI

U natječaju mogu sudjelovati svi Facebook fanovi Anamarija kava stranice (Facebook) i Instagram followeri @anamariakava (Instagram), državljani Republike Hrvatske, koji svoje nagrade mogu primiti na području Republike Hrvatske te nisu osvojili nagradu na nekom od Anamarija kava nagradnih natječaja posljednjih 6 mjeseci.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici natječaja bit će objavljeni na fb i Instagram stranici Anamarija kave najkasnije 5 radnih dana po završetku natječaja te se pobjednici trebaju javiti putem Facebook i Instagram Messengera (inboxa).

Povratno se moraju  javiti s točnim imenom, prezimenom, adresom i brojem mobitela.

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

OSOBNI PODACI

Anamaria Company d.o.o­­­. cijeni  Vašu privatnost i zato su Vaši osobni podaci kod nas pažljivo sačuvani. Osobni podaci su informacije koje Vas identificiraju kao pojedinca i njima se smatraju svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, telefon i sl.)

Zaštita Vaših osobnih podataka znači da nikada nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke na bilo koji način. Vaš kontakt i osobne podatke nikada nećemo dati trećoj strani.

Anamarija Company d.o.o., koristit će Vaše osobne podatke isključivo u  svrhu ovog nagradnog natječaja.

NAPOMENA

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom i Instagramom, Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki, Anamarija Company d.o.o., a ne Facebooku i Instagramu. Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostori i  objava bilo kojeg sadržaja (uključujući I fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web, Facebook I Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Anamarija Company d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web, Facebook I Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke I sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške I bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Sesvete, 5.12.2022.

Organizator: Anamarija Company d.o.o.

 

 

-