Uvođenja novih procesa i organizacije u svrhu komrecijalizacije inovativnog praškastog proizvoda ''Anamaria puding''

Naziv projekta:

Uvođenja novih procesa i organizacije u svrhu komrecijalizacije inovativnog praškastog proizvoda ''Anamaria puding''

Referentna oznaka:

KK.03.2.2.06.0062

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj

Aktivnost:

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis projekta:

Projekt se odnosi na ulaganje u komercijalizaciju inovativnoga proizvoda, na angažman djelatnika, stručnjaka, nabavu opreme i strojeva, prilagodbu organizacije i kanala prodaje te marketing za praškasti proizvod Anamaria puding.

Ciljevi i očekivani rezultati:

C1. Postavljanje nove organizacije i inovacije procesa poslovanja u svrhu komercijalizacije novog proizvoda praškastog pudinga

C2. Modernizacija tehnološkog procesa proizvodnje praškastog pudinga nabavom i uvođenjem novih strojeva i opreme s visoko sofisticiranim tehnološkim operacijama i programima

C3. Komercijalizacija praškastog pudinga na domaćem i ino tržištu

Modernizacija opreme postići će se veća kontrola i optimizacija proizvodnog procesa, povećanje proizvodnog kapaciteta, tehnološki napredak i povećanje vrijednosti proizvoda. Porastom proizvodnog kapaciteta ostavaruju se nova zapošljavanja, rast prihoda te nova partnerstva.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Vrijednost projekta: 2.517.145,09kn

Prihvatljivi troškovi: 1.506.830,02kn

Iznos sufinanciranja EU: 1.270.876,48kn

Razdoblje provedbe projekta:

01.siječanj 2020 – 01.04.2022

Ukupno trajanje provedbe projekta u mjesecima:

27mj

Kontakt osoba za više informacija:

Tomica Gulin, voditelj nabave

-