Anamarija sustavi upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA

Anamarija sustavi upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom KK.03.2.1.14.0119

OPIS PROJEKTA

Projekt ANAMARIJA SUSTAVI UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM predstavlja početno ulaganje u dostizanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u proizvodnji kave, kakaa i drugih napitaka. Povećanje uporabe normi ISO 14001:2015, FSSC 22000:2013 i IFS Food version 6.1 u poslovnim procesima, zasigurno će doprinijeti boljem i uspješnijem plasmanu robe, većem povjerenju kupaca, poboljšanju kvalitete sustava upravljanja procesima, organizacijom i resursima, te povećanje sposobnosti za dokazivanje kvalitete proizvoda i procesa kupcima i partnerima sa inozemnim tržišta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ciljevi i očekivani rezultati:

CILJ 1. Uvođenje ISO 14001:2015 certifikata, akredacija HAA

CILJ 2. Uvođenje FSSC 22000 - SAS certifikata

CILJ 3. Uvođenje IFS Food Ver 6.1. i edukacija zaposlenika


Očekivani rezultat:

Pri plasmanu proizvoda na inozemna tržišta i tržišta regije, za sklapanje ugovora ili produživanje ugovora s međunarodnim i domaćim trgovačkim lancima, međunarodno prihvaćene norme i certifikati, kao i s njima povezane oznake, postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju udovoljavanje standardima međunarodno priznate razine kvalitete i sigurnosti urazmjeni roba i usluga. Kao rezultat očekujemo povečanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu te samim time povećanje prodaje i izvoza proizvoda, veća transparentnost i kvaliteta proizvodnog procesa.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Vrijednost projekta: 103.958,75kn (13.797,70 €)

Prihvatljivi troškovi: 83.167,00kn (11.038,16 €)

Iznos sufinanciranja EU: 53.226,88kn (7.064,42 €)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

01. veljače 2019 – 01. prosinaca 2019.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA:

10 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Tomica Gulin, voditelj nabave

Email: tgulin@anamarija.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Anamarija-Company d.o.o.
-