Kupnja nekretnine za proizvodnju i distribuciju kave i kavovina poduzeća Anamarija Company d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija „ putem ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) „Krediti za rast i razvoj“ www.strukturnifondovi.hr “Zajedno do fondova EU“

Naziv projekta: Kupnja nekretnine za proizvodnju i distribuciju kave i kavovina poduzeća Anamarija Company d.o.o.

Opis projekta: Kao jedan od vodećih proizvođača kave i napitaka na bazi kave koji osluškuje potrebe tržišta, ulaže neprekidan trud i sredstva u proširenje asortimana, razvoj prodajno -distribucijske mreže i prepoznatljivost brenda, poduzeće Anamarija Company d.o.o. je došlo do potrebe za proširenjem postojećeg proizvodnog pogona. U investicijskom ciklusu predviđena je kupnja većeg poslovno proizvodnog prostora te opremanje i automatizacija proizvodnog pogona u svrhu povećanja kapaciteta proizvodnje postojećih proizvoda, proširenja asortimana proizvoda, otvaranje novih radnih mjesta i povećanje konkurentnosti na hrvatskom i inozemnom tržištu. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ciljevi projekta: Jačanje konkurentnosti na tržištu kroz proširenje kapaciteta i jačanja učinkovitosti proizvodnog pogona, proširenje asortimana proizvoda, automatizacija i modernizacija proizvodnog pogona, otvaranje novih radnih mjesta.

Očekivani rezultati projekta:
- Proširenje postojećeg proizvodnog pogona s 2400 m2 na 4000 m2
- Povećanje proizvodnje postojećih proizvoda i proširenje asortimana novim proizvodima
- Rast prihoda od prodaje
- Rast broja zaposlenih
- Širenje na nova tržišta
- Rast prepoznatljivosti brenda

Ukupna vrijednost projekta HRK 14.746.136, 00

Iznos koji sufinancira EU putem HBOR-a : HRK 7.373.068,00 ZABA : HRK 7.373.068,00

Razdoblje provedbe projekta : lipanj 2018 - 2019

Kontakt osoba: Tomica Gulin

-